ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ

Εδώ είναι και το πλέον σημαντικό και ταυτόχρονα δύσκολο κεφάλαιο της χρόνιας φλεγμονής του προστάτη.

Για να γίνει κατανοητό σε τι αναφέρομαι πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει θεραπεία και τι σημαίνει «απλά μειώνω ή και καλύπτω τα ενοχλήματα, και για κάποιο χρονικό διάστημα νιώθω καλά». Εδώ μεγάλη ευθύνη φέρουν πολλοί ουρολόγοι συνάδελφοι που δεν λένε την απόλυτη αλήθεια στους ασθενείς, είτε γιατί δεν έχουν κάνει σωστή διάγνωση, είτε γιατί δεν γνωρίζουν πολλά για το θέμα, είτε γιατί απλά δεν ξέρουν να λύσουν το πρόβλημα.

Αυτό έχει ως επακόλουθο να προσπαθούν να υποβαθμίζουν την σοβαρότητα της ασθένειας προκειμένου να αισθανθεί ο ασθενής ψυχολογικά καλύτερα ή απλά χορηγούν φάρμακα για την πιθανή και πρόσκαιρη βελτίωση των συμπτωμάτων, χωρίς όμως σε αυτή την περίπτωση να πληροφορούν τους ασθενείς για τις συνέπειες της μη οριστικής, αλλά προσωρινής επικάλυψης του προβλήματος τους.

Επειδή λοιπόν το πρόβλημα έχει μια μόνο λύση και αυτή δεν είναι άλλη από την ριζική και οριστική του αντιμετώπιση, ο σκοπός της θεραπευτικής τακτικής πρέπει να στοχεύει στα ακόλουθα:

• Πλήρη εξάλειψη των μικροοργανισμών που δημιούργησαν την φλεγμονή.
• 
Άρση της απόφραξης των σωληναρίων, στο επίπεδο προστατικών αδένων, των σπερματοδόχων κύστεων και της επιδιδυμίδας.
• 
Απομάκρυνση της πυώδους έκκρισης και των μικρολιθιάσεων από τα αποφραγμένα προστατικά κυστίδια που φλεγμαίνουν.
• 
Επαναφορά της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής δομής, του μεγέθους και της λειτουργικότητας του αδένα.
• 
Πλήρη εξάλειψη των συμπτωμάτων της χρόνιας προστατίτιδας του ασθενούς.
• 
Επαναφορά και διατήρηση της σωματικής δύναμης, της σεξουαλικής ικανότητας και της γονιμότητας του ασθενούς.
• 
Επαναφορά και διατήρηση της ψυχολογικής ισορροπίας του ασθενούς.
• 
Διαρκή αποθεραπεία χωρίς επαναφορά των ενοχλημάτων.

Μεθοδολογια «Georgiadis Protocol» για την θεραπεία Χρόνιας Προστατίτιδος

Η αρχική αντιμετώπιση μη επιπεπλεγμένης χρόνιας προστατίτιδας, γίνεται με την λήψη αντιμικροβιακής αγωγής για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο από μήνα. Αυτό βέβαια στις περιπτώσεις που τόσο η κλινική όσο και η υπερηχογραφική λεπτομερής εξέταση, δεικνύουν ότι η φλεγμονή δεν έχει χρονικό διάστημα έναρξης περισσότερο από 6-9 μήνες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αξιολόγηση μας, άλλως θα φορτώσουμε τον οργανισμό του ασθενούς με φάρμακα για ένα ή και περισσότερους μήνες, χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης μόνο των αντιβιοτικών φαρμάκων ως μονοθεραπεία για την αντιμετώπιση των επιλεγμένων και μόνο περιπτώσεων με μικρό χρόνο έναρξης της φλεγμονώδους πορείας, επαναλαμβάνουμε την κλινική και υπερηχογραφική εξέταση και ενδεχομένως και την μικροβιολογική και εφόσον αυτές δεικνύουν ότι η φλεγμονή επιμένει, παρά την μερική ή ακόμη και την πλήρη υποχώρηση των ενοχλημάτων, η αντιμετώπιση της χρόνιας προστατίτιδας θα πρέπει να είναι ριζική. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει σοβαρή πιθανότητα προοδευτικής επιδείνωσης της φλεγμονής, που στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει αισθητή, με την εμφάνιση εκ νέου της συμπτωματολογίας και ενδεχομένως με τις παρενέργειες που προαναφέρθηκαν (στυτική δυσλειτουργία, υπογονιμότητα , δυσλειτουργίες ούρησης κλπ.). Αυτές οι παρενέργειες είναι πολύ πιθανό ότι θα αποτελέσουν ίσως και το κυρίαρχο πρόβλημα που θα αναγκάσει τον ασθενή να επισκεφθεί τον ουρολόγο και να ψάξει εναγωνίως για θεραπεία.

Σε όλα αυτά τα χρόνια της κλινικής μου εμπειρίας και της ενασχόλησης με το πρόβλημα της χρόνιας φλεγμονής στον προστάτη πού είναι πάνω από 25 χρόνια, η μοναδική αγωγή που λύνει το πρόβλημα επιτυγχάνοντας όλα σχεδόν τα ανωτέρω αναφερόμενα ζητούμενα, είναι ο συνδυασμός της αντιμικροβιακής και αντιφλεγμονώδους αγωγής με την δακτυλική συμπιεστική θεραπεία του αδένα, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις κάθε είδους προστατικής φλεγμονής, εξειδικευμένης για τον κάθε ασθενή (finger pressure unblocking curative prostate treatment).

Στόχος αυτής της ειδικής θεραπείας είναι να διασπάσει όλες τις σκληρές και οργανωμένες εστίες της φλεγμονής της προστατίτιδας, να οδηγήσει στην άρση της απόφραξης και την ομαλή κυκλοφορία του προστατικού υγρού σε κάθε αδενικό σωληνάριο, την αποκατάσταση της μικροαγγειακής κυκλοφορίας στον αδενικό ιστό, την πλήρη απαλλαγή από τις μικροβιακές εστίες και την φυσιολογική αποκατάσταση της ανοσολογικής αντίδρασης του οργανισμού στον υγιή πλέον προστατικό αδενικό ιστό.

Η θεραπεία αυτή οδηγεί σε αποτελέσματα τα οποία κρίνονται εντυπωσιακά αφού η ίαση της χρόνιας προστατίτιδας κυμαίνεται σε ποσοστό από 92 – 96%.

Σε ελάχιστες περιπτώσεις (λιγότερο από 5-6%), όπου παρά την ανωτέρω αγωγή ή δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως τα συμπτώματα της χρόνιας προστατίτιδας ή ελάχιστες εστίες μικροβίων επιμένουν να υπάρχουν ακόμα στις καλλιέργειες του προστατικού υγρού (μετά από μάλαξη του αδένα), ή παρά την εξάλειψη των μικροβίων τα πυοσφαίρια επιμένουν να υπάρχουν έστω και εάν είναι ελάχιστα, ή παρά την πλήρη εξάλειψη των μικροβίων και των πυοσφαιρίων υπάρχουν ακόμα θερμές εστίες στο Διορθικό Υπερηχογράφημα, ή υπάρχουν πολλαπλές αποτιτανώσεις που πιθανά να αποτελούν ακόμα εστίες μικροβίων, τότε χρησιμοποιούνται ενδοπροστατικές και ενδεχομένως και ενδοσπερματοδοχοκυστικές εγχύσεις μίγματος 4 – 5 φαρμάκων με αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις  ιδιότητες.

Τα συστατικά του μίγματος επιλέγονται προσεκτικά με αντιβιόγραμμα μετά από λεπτομερή καλλιέργεια του προστατικού υγρού – σπέρματος. Με την βοήθεια της κατευθυνόμενης διορθικής υπερηχογραφίας, σε μια έως τρείς (1-3) συνεδρίες με διαφορά 15 – 20 ημερών μεταξύ τους, επιτυγχάνεται οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της πάθησης του προστάτη, αφού οι συγκεντρώσεις των φαρμάκων στον ήδη αναδομημένο προστατικό αδενικό ιστό αγγίζουν έως και τις 1000 φορές περισσότερο, σε σχέση με αυτές που επιτυγχάνονται όταν τα φάρμακα λαμβάνονται από το στόμα (per os).

Figures 1, 2 & 3: Visual representation of the Finger Pressure Unblocking Therapy for the prostate. The pressures are targeted at specific regions each therapeutic session, they are thorough and rigorous. The targeted areas and the duration of the pressure depend on the inflammation, elasticity and hardness of the prostate tissue area.

Figures 4, 5 & 6: Through the stages of the Georgiadis Protocol, the fibrotic areas of the prostate are gradually being dissolved, the vessels are being released, the nerves are being unblocked and the prostate size is gradually reducing to normal.

Figures 7, 8, 9 & 10: In addition to the aforementioned effects, the aim of the Georgiadis Protocol is to clear the prostatic glandular ducts from the puss and other inflammatory products. This may be the most beneficial and difficult part of the protocol, but is what ultimately leads to a full cure and what makes the defining difference with other techniques that claim to do something similar.

Figures 11, 12, 13 & 14: A 3D representation of the prostate state, from the beginning (when a patient typically begins the treatment), to the intermediate (typically at the end of the first stage of the therapy) through the final stage (which is full cure without relapse). To sum up, the effects are 1) removal of obstructions inside the prostatic ducts 2) release of stangulated nerves, vessels & lymphatics 3) smooth prostatic fluid circulation, which ultimately allows the medications as well as the body’s immune system to reach the areas of interest and 4) removal of all microbial cores.

Εναλλακτική θεραπευτική αντιμετώπιση της Χρόνιας Προστατίτιδας

Μια εναλλακτική λύση για αυτούς που αδυνατούν να ακολουθήσουν την δακτυλική θεραπεία πλήρως όπως:

Ασθενείς με ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο λόγω φόρτου.
Ασθενείς με μεγάλη ευαισθησία στην δακτυλική πίεση.
Ηλικιωμένους (60-80 ετών).

αποτελούν οι ενδοπροστατικές ενέσεις με μίγμα αντιμικροβιακών και αντιφλεγμονωδών ουσιών που εφαρμόζονται συνήθως μία φορά κάθε μήνα, με μέσο αριθμό επαναλήψεων που ποικίλει από 3 έως και 6 φορές. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής υποφέρει για αρκετά χρόνια (π.χ. 20 – 25) από την χρόνια προστατίτιδα ή το μέγεθος του προστάτη ξεπερνά τα 60-70 γραμμάρια και οι προστατικές ιστικές αλλοιώσεις είναι αρκετά προχωρημένες, μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 10 επαναλήψεις.

Οι ενδοπροστατικές ενέσεις γίνονται με την χρήση της ειδικής διορθικής υπερηχογραφικής κεφαλής στην οποία προσαρμόζεται οδηγός, έτσι ώστε η βελόνα παρακέντησης να εγχέει τα φάρμακα στις θέσεις όπου φωτογραφίζονται οι κύριες χρόνιες φλεγμονώδεις βλάβες του προστατικού παρεγχύματος. Ο αριθμός των αναγκαίων ενδοπροστατικών ενέσεων καθορίζεται από την εικόνα βελτίωσης των ενδοπροστατικών αλλοιώσεων, στην εξέταση με το Διορθικό υπερηχογράφημα που γίνεται πάντα ένα μήνα μετά από την κάθε έγχυση.

Η θεραπεία αυτή της χρόνιας προστατίτιδας βασίζεται στο γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των αντιμικροβιακών φαρμακευτικών ουσιών αυξάνεται εκατοντάδες φορές, όταν αυτές εισέρχονται με ένεση στις αλλοιωμένες περιοχές του προστάτη, αφού επιτυγχάνονται συγκεντρώσεις από 500-1000 στις περιοχές έγχυσης αλλά και διάχυσης των φαρμάκων. Το αντιμικροβιακό μίγμα περιέχει μία σειρά αντιβιοτικών και αντιφλεγμονωδών ουσιών που καλύπτουν πλήρως το μικροβιακό φάσμα που προκαλεί την χρόνια προστατίτιδα.

Τυπικά, μετά την πρώτη ενδοπροστατική ένεση, ο ασθενής βλέπει μια σημαντική βελτίωση σε ποσοστό 40%-50%, κυρίως στα ερεθιστικά του ενοχλήματα όπως το άλγος (πόνος), η συχνοουρία, καύσος ούρησης (αίσθηση καψίματος κατά την ούρηση) κλπ. Στα αποφρακτικά προβλήματα όπως η δυσκολία στην ούρηση, ο ρυθμός βελτίωσης είναι συνήθως μικρότερος. Κατά μέσο όρο, 70%-80% των ασθενών βλέπουν σημαντικές βελτιώσεις μετά από 3-4 ενέσεις.

Η θεραπεία αυτή αποτελεί μια ικανοποιητική εναλλακτική λύση, η οποία όμως δεν οδηγεί σε πλήρη ίαση της χρόνιας προστατίτιδας. Ωστόσο, συνοδεύεται με πολύ καλά αποτελέσματα στην υποχώρηση των κύριων ή και επίμονων ενοχλημάτων που έχουν επιφέρει αλλαγές στην ποιότητα ζωής του ασθενή. Τα ποσοστά βελτίωσης της ασθένειας κυμαίνονται στο 65 -70%.