Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά και Συνέδρια

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Ξένα Ουρολογικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε Συνέδρια
1. Καρκίνος του προστάτη σε άνδρες κάτω των 45 χρόνων.
Θ. Γιαννόπουλος , Π. Γεωργιάδης, Ν. Τσίτσικας, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 9ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης 1989.
2. Η ριζική Κυστεκτομή στην μεγάλη ηλικία. Η εμπειρία μας σε 26 περιπτώσεις. Γ. Κόλλιας, Θ. Γιαννόπουλος, Γ. Σπανάκης, Π. Γεωργιάδης. Ανακοίνωση : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Αθήνα 1989.
3. Μονήρης Οστική μετάσταση στο στέρνο σαν πρώτη εκδήλωση καρκίνου της ουροδόχου κύστεως.
Θ. Γιαννόπουλος, Ν. Τσίτσικας, Π. Γεωργιάδης, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : ΙΓ΄ Ιατρικό συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων Θεσσαλονίκη 1990.
4. Η ενδοπεική έγχυση παπαβερίνης στην Αντιμετώπιση της Ανδρικής ανικανότητας.
Θ. Γιαννόπουλος, Ν. Τσίτσικας, Π. Καλλίγερος, Π. Γεωργιάδης. Ανακοίνωση : ΙΓ΄ Ιατρικό συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων Θεσσαλονίκη 1990.
5. Η διαγνωστική σημασία της Υπερηχοτομογραφίας σε κλειστή Κάκωση του Οσχέου.
Γ. Βουδούρης, Θ. Γιαννόπουλος, Π. Γεωργιάδης, Γ. Σπανάκης. Ανακοίνωση : ΙΓ΄ Ιατρικό συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων Θεσσαλονίκη 1990.
6. Μεταστατικά Καρκινώματα του Όρχεως. Κλινική σημασία και προγνωστική αξία.
Π. Γεωργιάδης, Θ. Γιαννόπουλος, Γ. Σπανάκης, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : ΙΓ΄ Ιατρικό συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων Θεσσαλονίκη 1990.
7. Δευτεροπαθή Καρκινώματα του Πέους.
Θ. Γιαννόπουλος, Ν. Τσίτσικας, Π. Γεωργιάδης, Ε. Τσοχανταρίδης, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 5ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 1990.
8. Πρωτοπαθείς Όγκοι του Ουρητήρα.
Μ. Κυριακόπουλος, Γ. Κόλλιας, Π. Γεωργιάδης, Γ. Σπανάκης. Ανακοίνωση : 5ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 1990.
9. Μονήρης εντόπιση Οστικής μετάστασης στον Ηβοισχιακό κλάδο από Καρκίνο Ουροδόχου κύστεως.
Μ. Κυριακόπουλος, Γ. Κόλλιας, Π. Γεωργιάδης, Γ. Σπανάκης. Ανακοίνωση : 5ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 1990.
10. Πρωτοπαθές εξωγοναδικό Οπισθοπεριτοναικό Σεμίνωμα.
Θ. Γιαννόπουλος, Π. Γεωργιάδης, Ν. Τσίτσικας, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 5ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 1990.
11. Συνδυασμός Αμοξυκιλλίνης-Κλαβουλανικού οξέως στην θεραπεία των Ουρολοιμώξεων.
Γ. Σπανάκης, Θ. Γιαννόπουλος, Ν. Τσίτσικας, Π. Γεωργιάδης, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 5ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 1990.
12. Μετάσταση Νεφρικού καρκίνου στο δέρμα 14 χρόνια μετά την Νεφρεκτομή.
Θ. Γιαννόπουλος, Γ. Βουδούρης, Γ. Σπανάκης, Π. Γεωργιάδης, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 5ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 1990.
13. Η συμβολή της Υπερηχοτομογραφίας στην διερεύνηση των παθήσεων του Πέους.
Θ. Γιαννόπουλος, Π. Γεωργιάδης, Γ. Βουδούρης, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων Αθήνα 1991.
14. Επίσχεση Ούρων σαν πρώιμη εκδήλωση Ιππουριδικής Συνδρομής.
Θ. Γιαννόπουλος, Π. Καλλίγερος, Π. Γεωργιάδης, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 12ο Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο Βόλος 1991.
15. Η σημασία της Ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης του Βολβοσηραγγώδους αντανακλαστικού στην Στυτική Δυσλειτουργία.
Θ. Γιαννόπουλος, Π. Γεωργιάδης, Ν. Τσίτσικας, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 12ο Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο Βόλος 1991.
16. Η υπερπλασία προστάτου σε υπερήλικες σαν αιτία συχνών Ουρολοιμώξεων του ουροποιογεννητικού και ή αντιμετώπιση αυτών.
Μ. Κυριακόπουλος, Γ. Κόλλιας, Π. Γεωργιάδης, Α. Κούρτη. Ανακοίνωση : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής 1991.
17. Ορθοστατική Ακράτεια ούρων σε Γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών. Διάγνωση και Θεραπευτική αντιμετώπιση.
Μ. Κυριακόπουλος, Γ. Κόλλιας, Π. Γεωργιάδης, Α. Κούρτη, Π. Λιοπύρη. Ανακοίνωση : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής 1991.
18. Stress Incontinence και Αντιμετώπιση κατά Marshall-Marchetti and Kranz.
Μ. Κυριακόπουλος, Ν. Μάτσας, Π. Γεωργιάδης, Γ. Κόλλιας, Α. Κούρτη. Ανακοίνωση : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας1991.
19. Συμβολή στην Διάγνωση της Συστροφής του Όρχεως με το φαινόμενο Doppler.
Α. Κούρτη, Μ. Κυριακόπουλος, Π. Γεωργιάδης, Γ. Κόλλιας, Γ. Σπανάκης. Ανακοίνωση : 17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.
20. Ουρητηρική Απόφραξη από Καρκίνο του Προστάτη. Το πρόβλημα της θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Θ. Γιαννόπουλος, Π. Καλλίγερος, Π. Γεωργιάδης, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 10ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Ηράκλειο 1991.
21. Η εμπειρία μας σε 48 περιπτώσεις Ολικής Κυστεκτομής.
Γ. Κόλλιας, Θ. Γιαννόπουλος, Ν. Τσίτσικας, Π. Γεωργιάδης. Ανακοίνωση : 10ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Ηράκλειο 1991.
22. Συνύπαρξη Καρκινώματος από το μεταβατικό επιθήλιο της Ουροδόχου κύστεως και Αδενοκαρκινώματος του Προστάτη.
Θ. Γιαννόπουλος, Π. Γεωργιάδης, Π. Καλλίγερος, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 6ο Πανελλήνιο Ογκολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 1991.
23. Πρωτοπαθές λέμφωμα του Νεφρού.
Θ. Γιαννόπουλος, Π. Γεωργιάδης, Π. Καλλίγερος, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 6ο Πανελλήνιο Ογκολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 1991.
24. Transitional cell carcinoma of the Renal Pelvis in a Solitary functioning Kidney. (A case report).
Μ. Kyriakopoulos, P. Stathopoulos, P. Georgiadis, S. Thomas, Α. Κourti. Δημοσίευση: στο Περιοδικό Anno LVIII, fasc. I.
25. Primary Neoplasms in Vesical Diverticula. (Report of 6 cases).
Μ. Kyriakopoulos, P. Stathopoulos, P. Georgiadis, Ang. Κourti, S. Thomas, G. Spanakis. Δημοσίευση : στο Περιοδικό Anno LVIII, fasc. VI.
26. Myelolipoma of the Adrenal Gland.
P. Georgiadis, T. Giannopoulos, G. Kollias. Δημοσίευση : στο Περιοδικό Journal Urology 1992.
27. Φυματίωση του Νεφρού υποδυόμενη Νεφρικό Καρκίνωμα.
Π. Γεωργιάδης, Θ. Γιαννόπουλος, Γ. Κόλλιας. Δημοσίευση : στο Περιοδικό Ελληνική Ουρολογική Επιθεώρηση 1992.
28. Ογκοκύτωμα του Νεφρού. Καλοήθης συμπεριφορά ενός κακοήθους όγκου.
Θ. Γιαννόπουλος, Π. Γεωργιάδης, Π. Καλλίγερος, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 1992.
29. Καρκινοειδής όγκος του Λεπτού Εντέρου και Οπισθοπεριτοναική Ίνωση.
Θ. Γιαννόπουλος, Π. Γεωργιάδης, Ν. Τσίτσικας, Γ. Κόλλιας. Ανακοίνωση : 6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 1992.
30. Καρκίνος Ουροδόχου κύστεως ‘In Situ’ και Διάμεση Κυστίτις.
P. Georgiadis, T. Giannopoulos. Δημοσίευση : στο Περιοδικό Journal Urology 1992.
31. Συνδυασμένη Αντιμετώπιση της Κρυψορχίας.
Π. Γεωργιάδης, Β. Μιχαήλ, Φ. Ανδρουλακάκης. Δημοσίευση : στο Περιοδικό Ελληνική Ουρολογία 1992.
32. Primary Renal Leiomyosarcoma. A case report.
M. Kyriakopoulos, P. Stathopoulos, D. Lyra, A. Kourti, P. Georgiadis. Δημοσίευση : στο Περιοδικό < Journal Urology > 1993.
33. Management of Vesicovaginal fistulas.
N. Matsas, P. Georgiadis, T. Giannopoulos. Δημοσίευση : στο Περιοδικό Journal Urology 1994.

From Our Blog

Εξηγώντας την Προστατίτιδα με Εικόνες Η Georgiadis Urology παρουσιάζει μια σειρά από σύντομα τρισδιάστατα (3D) βίντεο που εξηγούν οπτικά την προστατίτιδα, μερικά από τα κύρια συμπτώματα και τις…
Φέρνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Πρόβλημα της Προστατίτιδας Στον 21ο αιώνα, έχουμε παρακολουθήσει εντυπωσιακές εφευρέσεις, όπως το AlphaFold της DeepMind, το ChatGPT της OpenAI, το AI-augmented OCT του…
Πως βελτιώνεται ο προστάτης κατά την διάρκεια της θεραπείας προστατίτιδας με το “Georgiadis Protocol”; Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε την ποσοστιαία βελτίωση στις ζώνες του προστάτη για…