Διουρηθρική Εξάχνωση του Προστάτη με Plasma

Η Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (BPH) αποτελεί τήν πιο κοινή αιτία διαταραχής της ούρησης στους  άνδρες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας. Ο υπερπλαστικός ιστός (αδένωμα) πού προοδευτικά αναπτύσσεται γύρω από την ουρήθρα, την συμπιέζει , την παραμορφώνει και φυσικά την αποφράσσει στην εξέλιξη του, δημιουργώντας έτσι μια σειρά από ενοχλήματα στο ουροποιητικό (LUTS) που μπορούν να διαφοροποιούνται σε ερεθιστικά και αποφρακτικά συμπτώματα. Αυτά ανάλογα με την χρονική διάρκεια και την βαρύτητα του προβλήματος επηρεάζουν λιγότερο ή περισσότερο την ποιότητα της  ζωής των ασθενών.

Τι είναι ή νέα αυτή τεχνική
Η plasma εξάχνωση αφαιρεί υπερπλαστικό αδενικό ιστό του προστάτη γρήγορα και χωρίς μεγάλη παραγωγή θερμότητας. Η διαδικασία της επέμβασης εξελίσσεται με ελάχιστη επαφή μεταξύ της επιφάνειας τών ηλεκτροδίων και του ιστού ,όπου μέ την εξάτμιση του υγρού από το υψήσυχνο ρεύμα πού αναπτύσσεται από το ηλεκτρόδιο της διπολικής διαθερμίας, παράγεται ένα λεπτό στρώμα αερίου γύρω από το σφαιρικό ηλεκτρόδιο που του επιτρέπει να «γλιστρά» πάνω από τον ιστό («hovering technique»). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σταθερό ενεργειακό περιβάλλον πλάσματος πού επιδρώντας στα  κύτταρα του προστάτη προκαλεί μία σαφώς οριοθετημένη και ελεγχόμενη τοπική εξαέρωση του προστατικού ιστού.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου
–    Το ηλεκτρικό ρεύμα διοχετευόμενο κατά μήκος του σωλήνα του ηλεκτροδίου δεν έχει απώλειες, έτσι περιορίζεται σημαντικά ό κίνδυνος διαρροής και σε σύγκριση με την μονοπολική διουρηθρική εκτομή μειώνεται πάνω από το 60% και έτσι δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες παρενέργειες στους παρακείμενους του χειρουργικού πεδίου ιστούς.
–    Περιορίζεται σημαντικά ό κίνδυνος διέγερσης του θυροειδούς νεύρου, πού αποτελεί σημαντικό πρόβλημα ό ερεθισμός του κατά την διάρκεια της επέμβασης, αποσοβώντας έτσι ατυχή συμβάντα στο χειρουργείο.
–    Μειώνεται σημαντικά αν όχι εξαλείφεται, ο κίνδυνος πρόκλησης του συνδρόμου της Διουρηθρικής εκτομής από την απορρόφηση μεγάλης ποσότητας υγρού πού χρησιμοποιείται στην επέμβαση.
–    Η καταστροφή – εξάχνωση του ιστού είναι περιορισμένη και σχετικά οριοθετημένη, αφού παρέχεται ή δυνατότητα στον χειρουργό να κινεί το ημισφαιρικό σε σχήμα ηλεκτρόδιο πάνω από τον ιστό πού θέλει να εξαχνώσει, αποφεύγοντας ανεπιθύμητες εκτομές ιστού, προκαλώντας λίγα ή περισσότερα μετεγχειρητικά προβλήματα όπως στην μονοπολική διουρηθρική  εκτομή.

–    Αισθητή μείωση της απώλειας αίματος από τήν αιμορραγία, αφού ταυτόχρονα με την εξάχνωση γίνεται και καυτηριασμός, έτσι και καθαρότερο πεδίο χειρουργικό επιτυγχάνεται, ή απορρόφηση υγρών στον οργανισμό μειώνεται σημαντικά και ό χειρουργικός χρόνος ελαττώνεται δραστικά καθώς επίσης  περιορίζεται σημαντικά και ή ανάγκη μετάγγισης αίματος διεγχειρητικά ή και μετεγχειρητικά.
–    Πλεονέκτημα αυτού επίσης είναι και ή εφαρμογή της μεθόδου σε ασθενείς με προβλήματα καρδιάς πού λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή, αφού λόγω της μεθόδου δεν είναι απαραίτητη ή διακοπή λήψης τους. Μειώνεται κατά αυτόν τον τρόπο σημαντικά πλέον και ό κίνδυνος μετεγχειρητικής εμβολής για τον ασθενή.
Ή μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς ανεξάρτητα με το μέγεθος του προστάτη και σχετίζεται επίσης ως προκύπτει έκ των προαναφερομένων πλεονεκτημάτων της και με συντομότερη διάρκεια καθετηριασμού ως επίσης και με λιγότερη διάρκεια νοσηλείας.

From Our Blog

Φέρνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Πρόβλημα της Προστατίτιδας Στον 21ο αιώνα, έχουμε παρακολουθήσει εντυπωσιακές εφευρέσεις, όπως το AlphaFold της DeepMind, το ChatGPT της OpenAI, το AI-augmented OCT του…
Πως βελτιώνεται ο προστάτης κατά την διάρκεια της θεραπείας προστατίτιδας με το “Georgiadis Protocol”; Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε την ποσοστιαία βελτίωση στις ζώνες του προστάτη για…
Ποιες τροφές βοηθούν τον προστάτη; Είναι γνωστό ότι η προστατίτιδα είναι μια ασθένεια που θεραπεύεται δύσκολα. Οι ασθενείς μπορούν να πάρουν εκατοντάδες αντιβιοτικά, να δοκιμάσουν πολλαπλές ασκήσεις και…