Μικροφαλία

ΜΙΚΡΟΦΑΛΙΑ

Τι είναι ή Μικροφαλία (μικρό πέος)

Η μικροφαλία είναι κλινικός όρος πού χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πολύ μικρό σε μέγεθος πέος .Σε ένα ιδεατό κόσμο εάν κάποιος γεννιέται με μικρό πέος δεν θα έπρεπε να αποτελεί ιατρικό πρόβλημα εκτός και εάν το πέος προκαλούσε πόνο ή δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί σε ένα παιδί. Στην ιατρική όμως  επειδή έχουμε πάντα σαν πεδίο αναφοράς τά φυσιολογικά όρια σε κάθε σημείο του σώματος ,εάν ένα παιδί γεννιέται με μικρό πέος ,αυτό πρέπει να τίθεται αυτόματα κάτω από παρακολούθηση προκειμένου να ανιχνεύσουμε την όποια αιτία μπορεί να υπάρχει και να προβούμε άμεσα σε αιτιολογική αντιμετώπιση του προβλήματος . Οί άνθρωποι πού έχουν γεννηθεί με μικρό πέος και δεν έχουν δεχθεί καθόλου θεραπεία ή και εάν ακόμη έχουν υποστηριχθεί φαρμακευτικά χωρίς να υπάρξει το ανάλογο αποτέλεσμα ,μπορεί να περάσουν από την εφηβεία και να ενηλικιωθούν και ακόμη να εξακολουθούν να έχουν μικρό πέος . Ο αποδεκτός γενικά ορισμός της μικροφαλίας είναι όταν το πέος είναι μικρότερο από < περισσότερο από 2.5 σταθερές απόκλισης > κάτω από τον μέσο όρο του μήκους του πέους σε σχέση με την ηλικία πού ευρίσκεται το άτομο. Αυτός είναι ένας καθαρά στατιστικός όρος πού σημαίνει ότι το μήκος του πέους  είναι σημαντικά  μικρότερο από αυτό πού θά έπρεπε να είναι σε συνάρτηση με τον μέσο όρο του μήκους του πέους, των ανθρώπων στην ίδια ηλικία. Ακόμη και εάν δεν υπάρχει πλήρης ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών για το πόσο πρέπει να είναι το πέος προκειμένου να ορισθεί ή κατάσταση αυτή ως μικροφαλία ,ένα πέος μικρότερο από 2 εκ. στα νεογνά και λιγότερο από 7 εκ. στους ενήλικες θεωρείται μικρό πέος .

Πώς υπολογίζεται ό μέσος όρος του μήκους του πέους

Προσπαθώντας να υπολογίσει κάποιος τον μέσο όρο του πεικού μήκους σε ομάδες ανδρών, χωρίς να αναφερόμαστε συγκεκριμένα στον ανδρικό πληθυσμό σε όλο τον κόσμο, δεν είναι το ευκολότερο πράγμα πού μπορεί να κάνει κάποιος με επιστημονικό τρόπο. Τά αποτελέσματα από 3 μελέτες πού έλαβαν χώρα σε οργανωμένα εργαστήρια με επιστημονική επίβλεψη έδειξαν  τά ακόλουθα :
– Ο μέσος όρος πεικού μήκους σε φάση ηρεμίας κυμαίνεται από 8.6 εκ. έως καί 9.3 εκ.
– Ο μέσος όρος πεικού μήκους σε φάση στύσης προσδιορίζεται από 12.9 εκ. έως τά 14.5 εκ.
– Ο μέσος όρος του πάχους (περιφέρειας) του πέους σε στύση κυμαίνεται από 8.8 εκ. έως και 10 εκ.
Οί ανωτέρω μετρήσεις αποτελούν μια πραγματικότητα πού ίσως να διαφέρει από αυτά πού οί περισσότεροι έχουν ακούσει ή και δεί (ίσως και σε ταινίες με πορνογραφικό υλικό), αλλά εύκολα γίνεται κατανοητό γιατί μέσα από διαφημίσεις προωθούνται κάποια σύμβολα πού λίγο έχουν να κάνουν με την ουσία των πραγμάτων, αλλά μάλλον με την ανάδειξη κάποιων άλλων αξιών προκειμένου να γίνεται με κάποιο επιτηδευμένο τρόπο ή προώθηση προϊόντων.

Τι προκαλεί την μικροφαλία

Οί συνήθεις αιτίες φαίνεται να είναι χρωμοσωμιακής ή και ορμονικής κυρίως αιτιολογίας ,είτε λόγω χαμηλής παραγωγής των ορμονών  είτε λόγω απουσίας αντίδρασης των ιστών στην παρουσία των ανδρογόνων .Η έρευνα στην εξέλιξη του εμβρύου έχει δείξει ότι υπάρχουν 2 στάδια στην ανάπτυξη του πέους. Το πρώτο στάδιο συμβαίνει νωρίς στην εξέλιξη του εμβρύου όταν οί ορμόνες προκαλούν την ανάπτυξη και διαφοροποίηση του πέους και του οσχέου από το επίπεδο του αδιαφοροποίητου ιστού. Το δεύτερο στάδιο συμβαίνει αργότερα κατά την εξέλιξη του εμβρύου όταν οί ορμόνες επιδρούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του πεικού ιστού. Πιστεύεται ότι το πρόβλημα συμβαίνει στο πρώτο στάδιο της διαφοροποίησης των ιστών δηλ. το μικροπέος είναι το αποτέλεσμα της ανεπαρκούς επίδρασης των ορμονών και βέβαια το πέος παίρνει σχεδόν το σχήμα του αλλά είναι πολύ μικρό. Επειδή κυρίως ό όρος μικροφαλία (μικροπέος) είναι περιγραφικός δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί πού φαίνεται να έχει πολύ μικρό πέος μπαίνει σε αυτή την κατηγορία ούτε επίσης και κάθε ενήλικας πού εμφανίζεται να έχει μικρότερο μήκος πέους.

 Μπορεί να έχει σεξουαλική επαφή με μικρό πέος 

Εκείνο πού πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι το μικρότερο πέος δεν εμποδίζει κάποιον να έχει μια καλή και ευχάριστη σεξουαλική επαφή. Με τους όρους της λειτουργικής ικανοποίησης τά διάφορα σχόλια ποικίλουν. Μελέτη έχει δείξει ότι άνδρες με μικρό πέος ,στο σύνολο τους δηλώνουν ικανοποιημένοι από την σεξουαλική τους λειτουργία, ενώ μια άλλη έρευνα δείχνει ότι οί μεταμεσονύχτιες στύσεις σε μικρότερα πέη δεν είναι τόσο καλές όσο σε πέη κανονικού μεγέθους .Σέ κάθε περίπτωση  είναι δύσκολο για οιανδήποτε έρευνα να προσδιορίσει το μέτρο της ευχαρίστησης ή όχι ,αφού ή κάθε σεξουαλική σύντροφος αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο την επαφή, αφήνοντας έτσι και διαφορετική αίσθηση στον σύντροφο της.

Υπάρχει θεραπεία για την Μικροφαλία
Δεδομένου ότι ή κοινωνία πού ζούμε ,απαιτεί ό άνδρας ότι έχει να είναι αρκετά μεγάλο αρχίζοντας από το αυτοκίνητο του ,το εισόδημα του μέχρι και το πέος του, δεν είναι λίγοι αυτοί πού πιστεύουν ότι ένα μικρό πέος είναι ένα προβληματικό ή και χαλασμένο όργανο . Όμως δεν είναι έτσι ή κατάσταση. Στην ουσία εάν είσαι ενήλικας με μικρό πέος , ή θεραπεία είναι να αποδεχθείς το σώμα σου ως έχει και να δεχθείς ότι μπορεί να απολαμβάνεις το ίδιο ποσοστό σεξουαλικής και όχι μόνο ευχαρίστησης όπως κάθε άλλο σώμα ,χωρίς καμιά σημαντική περαιτέρω παρέμβαση . Οί περισσότερες φαρμακευτικές θεραπείες λαμβάνουν χώρα και έχουν και αποτελέσματα κύρια μετά την γέννηση του ατόμου ή και γύρω από την ηλικία της εφηβείας .Είναι ορμονικά σκευάσματα με στόχο να βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του πέους σε μέγεθος . Για τους ενήλικες βέβαια δεν υπάρχουν περιθώρια φαρμακευτικής αγωγής και οί μόνη ουσιαστική λύση είναι ή χειρουργική επιμήκυνση του πέους στις περιπτώσεις πού εμφανίζεται αδυναμία σεξουαλικής ικανοποίησης του ατόμου.
Η χειρουργική επιμήκυνση που εξασφαλίζει μόνιμη αύξηση του μήκους του πέους κατά 3-5 εκ, ανάλογα με την περίπτωση , βασίζεται στη διατομή συνδέσμων που έλκουν και συγκρατούν το πέος προς τα μέσα και στην αναδιαμόρφωση της περιοχής του εφηβαίου. Στις περιπτώσεις πού χρειάζεται, μπορεί να συνδυασθεί με αύξηση του πάχους του πέους που επιτυγχάνεται με την εισαγωγή μοσχευμάτων χορίου και λίπους από τις περιοχές των γλουτών ή άλλως και με την χρησιμοποίηση  αυτόλογων λιποδερματικών μοσχευμάτων με αποτέλεσμα ή αύξηση της περιμέτρου να φθάνει περίπου τά 2-3 εκ. Η επέμβαση χωρίς να είναι ιδιαίτερα δύσκολη , είναι άκρως απαιτητική τεχνικά ,αφού εκτός της διατομής των συνδέσμων με μεγάλη προσοχή στα ραχιαία νεύρα της αισθητικότητας ,είναι απαραίτητη ή τοποθέτηση ιστών για την συμπλήρωση του κενού πού δημιουργείται μεταξύ του πέους και της ηβικής σύμφυσης ούτως ώστε να παίξουν τον ρόλο του μοχλού αντίστασης (σαν μαξιλάρι) ιδίως την ώρα της επαφής καθώς και ή λύση του προβλήματος της πτώσης του άξονα του πέους κατά την στύση .

Αύξηση του μήκους και του πάχους του πέους με φαλλοπλαστική πρίν και 6 μήνες μετά από την επέμβαση.

Συσκευές πού εκτείνουν το πέος, είναι επιθυμητό νά χρησιμοποιούνται για διάστημα 3-6 μηνών μετά την εγχείρηση προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν το αποτέλεσμα της επιμήκυνσης του πέους.

Συσκευή διάτασης του πέους για χρήση  μετά την επέμβαση  της  φαλλοπλαστικής.

Η χρήση του πέους για οιανδήποτε σεξουαλική επαφή επιτρέπεται μετά πάροδο περίπου οκτώ εβδομάδων. Οι επιπλοκές είναι ελάχιστες και συνδέονται κυρίως με το κατά πόσο το αισθητικό αποτέλεσμα ικανοποιεί τις προσδοκίες του ατόμου, με το σκεπτικό ότι αναμένεται πάντα ένα πέος πού θα φτάσει στο επίπεδο ικανοποίησης των σεξουαλικών φαντασιώσεων του , ενώ σε αντίθετη περίπτωση έχουμε αύξηση του άγχους. Κάποιες κυρίως μικροφλεγμονές ή ουλοποιήσεις τομών μπορεί να δημιουργήσουν παροδική ανησυχία αλλά αντιμετωπίζονται συνήθως χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Επικουρικές  θεραπείες για την μικροφαλία

Αντλίες δημιουργίας κενού αέρος. Είναι συσκευές πού προσαρμόζονται στην βάση του πέους και με κατάλληλο μηχανισμό δημιουργείται κενό αέρος  το οποίο διευκολύνει την αναρρόφηση του αίματος μέσα στον στυτικό ιστό και έλκοντας όλο το ιστό προς μια κατεύθυνση ,βοηθούν και στην εκγύμναση του στυτικού στοιχείου του πέους.

Συσκευές διάτασης του πέους. Είναι μηχανισμοί πού διαθέτουν βάσεις προσαρμογής σε 2 σημεία ,στην βάση του πέους και στην στεφάνη της βαλάνου. Αυτά τά σημεία με κατάλληλο χειρισμό απομακρύνονται σιγά – σιγά μεταξύ τους και έτσι με τον χρόνο διευκολύνουν την διάταση του στυτικού ιστού βοηθώντας τά κύτταρα του ιστού να διαιρεθούν και να πολλαπλασιαστούν. Ετσι με την πολλή χρήση και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα φαίνεται να υπάρχει μια μικρή αύξηση του μήκους του πέους κατά 1-2 εκ

.

 

Σχηματική εικόνα αύξησης του πέους κατά 10% – 20% πού σημαίνει αύξηση σε μήκος κατά 1-2 εκ.

Ασκήσεις εκγύμνασης του πέους. Είναι ειδικές ασκήσεις πού γίνονται με τά χέρια και συγκεκριμένα με τον αντίχειρα και τον δείκτη ,σφίγγουμε την βάση του πέους σε φάση διόγκωσης του ιστού και εφαρμόζουμε κινήσεις με φορά προς την βάλανο επιτυγχάνοντας έτσι να εγκλωβίσουμε περισσότερο αίμα στον ιστό και να το στείλουμε προς τον κορμό του πέους σε επαναλαμβανόμενο ρυθμό ,με στόχο την αύξηση του πάχους στο πέος. Το δεύτερο είδος άσκησης είναι το ήπιο τράβηγμα της βαλάνου για μερικά δευτερόλεπτα (συνήθως 15’),με αυξανόμενη ένταση  επαναλαμβανόμενο σε τακτά διαστήματα ,με στόχο την αύξηση του μήκους στο πέος.

Φαρμακευτικά σκευάσματα. Σε χάπια με ουσίες πού αυξάνουν την αιμάτωση του στυτικού ιστού ή πού περιέχουν ορμόνες ή και συνδυασμούς αυτών με κάποιες βιταμίνες ,με στόχο να ερεθίζουν συνεχώς τά κύτταρα για αυξημένη αναπαραγωγή τους.

Όλα τά ανωτέρω βοηθήματα έχουν τον ρόλο τους ,κυρίως σε συνδυασμό μεταξύ τους ,αλλά τά καλύτερα και μονιμότερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά εργαλεία μετά από την χειρουργική επέμβαση για την επιμήκυνση του πέους. Όμως είτε με την μη ορθή χρήση τους ,είτε γιατί πολλά από αυτά δεν είναι τά κατάλληλα για αυτό τον στόχο και μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να προκαλέσουν αντίθετα αποτελέσματα ή και παρενέργειες , θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον ειδικό ουρολόγο-ανδρολόγο για το ποια από αυτά εκπληρώνουν τον στόχο τους και πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

 

Συμπεράσματα και επισημάνσεις

– Ένα μικρό πέος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν ικανοποιεί τις σεξουαλικές ανάγκες του ατόμου. Δεν είναι το μέγεθος του οργάνου αλλά ή τεχνική και ή εμπειρία πού εξασφαλίζει την απόλαυση στην ερωτική σύντροφο.
– Παρά ταύτα η μικροφαλία δημιουργεί αίσθημα κατωτερότητας και άγχος σε πολλούς άνδρες που οδηγούν συχνά σε σοβαρές διαταραχές ή ακόμη και σε αναστολή της ερωτικής συνεύρεσης.
– Εάν ή αυτοεκτίμηση και ό αυτοσεβασμός σε ένα άτομο έχουν επηρεασθεί από το μέγεθος του οργάνου του και εάν αυτό μειώνει τις κοινωνικές ή φιλικές του επαφές ή και ακόμη και τις επαγγελματικές του δραστηριότητες ,τότε πρέπει να δοθεί επειγόντως λύση.
– Ένα ψυχολογικό προφίλ του ατόμου είναι απαραίτητο να προηγείται της χειρουργικής λύσης του προβλήματος, αφού ανιχνεύει όλες τις πτυχές του προβλήματος και υποστηρίζει την επίλυση του με τον πιο ομαλά αποδεκτό τρόπο.
– Η φαλλοπλαστική δηλ. ή χειρουργική επιμήκυνση ή και διόγκωση του πέους, αποτελεί την μόνη ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα .
– Η φαλλοπλαστική είναι επέμβαση πού πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένους  Ουρολόγους – Ανδρολόγους, αφού ή εξοικείωση με την ανατομία του οργάνου επιφέρει τά καλύτερα αποτελέσματα.
– Η εμφάνιση του οργάνου μετά την επέμβαση σίγουρα θα ικανοποιήσει έν μέρει ή και πλήρως το άτομο ,ανάλογα βέβαια με την εικόνα πού έχει σχηματίσει στο μυαλό του σε σχέση με τις προσδοκίες του στην σεξουαλική του ζωή.
– Το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα πού μπορεί να επιτευχθεί μετά από αυτές τις επεμβάσεις σε πραγματικά μεγέθη ,είναι μια αύξηση σε μήκος περίπου 4-5 εκ. και σε διάμετρο 2-3 εκ.

From Our Blog

Από τον Πόνο στη Ίαση: Το ταξίδι θεραπείας της προστατίτιδας του Mark Swain Στον τομέα της υγείας, λίγες ιστορίες είναι τόσο ενθαρρυντικές όσο αυτές του θριάμβου επί των…
Εξηγώντας την Προστατίτιδα με Εικόνες Η Georgiadis Urology παρουσιάζει μια σειρά από σύντομα τρισδιάστατα (3D) βίντεο που εξηγούν οπτικά την προστατίτιδα, μερικά από τα κύρια συμπτώματα και τις…
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράνομη χρήση τεχνολογίας Deepfake με υλικό του Δρ Γεωργιάδη Έχουμε ενημερωθεί για την κυκλοφορία μη εξουσιοδοτημένων βίντεο και εικόνων στο διαδίκτυο, τα οποία έχουν τροποποιηθεί με τη…