Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Παθήσεις του Νεφρού
• λαπαροσκοπική απλή νεφρεκτομή, σε καλοήθεις παθήσεις όπως σε συμπτωματικό ρικνό νεφρό ή υδρόνεφρο
• λαπαροσκοπική αντιμετώπιση μεγάλων ή συμπτωματικών κύστεων του νεφρού
• λαπαροσκοπική βιοψία νεφρού
• λαπαροσκοπική νεφροπηξία, δηλαδή αντιμετώπιση πτώσεως του νεφρού ή κινητού νεφρού λαπαροσκοπικά
• λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή, (ογκεκτομή με διατήρηση της λειτουργίας του υπόλοιπου νεφρού) σε μικρό και περιφερικά κείμενο όγκο του νεφρού
• λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή, σε ευμεγέθη όγκο του νεφρού
Λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή

Τοποθέτηση  του  ασθενούς , επιλογή  των  σημείων  εισόδου  των τροκάρ και των  χειρουργικών  εργαλείων , απολίνωση  νεφρικού  μίσχου με απολίνωση επινεφριδιακών αγγείων μαζί με τον ουρητήρα και  εξαγωγή του  εξαιρεθέντος  νεφρού .

 

Παθήσεις της Νεφρικής Πυέλου και Ουρητήρα


• λαπαροσκοπική πυελοπλαστική, δηλαδή λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της απόφραξης της πυεολοουρητηρικής συμβολής
• λαπαροσκοπική ουρητηρολιθοτομή, δηλαδή λαπαροσκοπική αφαίρεση μεγάλου και σφηνωμένου λίθου του ουρητήρα, που δεν μπορεί να αφαιρεθεί με άλλη μέθοδο (εξωσωματική λιθοτριψία, ουρητηροσκόπηση κτλ)
• λαπαροσκοπική ριζική νεφροουρητηρεκτομή, δηλαδή λαπαροσκοπική αφαίρεση του νεφρού μαζί με ολόκληρο τον ουρητήρα καθώς και το τμήμα της ουροδόχου κύστης που περιβάλει το στόμιο του ουρητήρα, σε κακοήθεις παθήσεις όπως σε ουροθηλιακό καρκίνο του νεφρού ή του ουρητήρα
• λαπαροσκοπική αντιμετώπιση στενωμάτων του ουρητήρα, όπως λαπαροσκοπική ουρητηροκυστεονεοστομία (Psoas Hitch) σε περίπτωση στένωση του περιφερικού ουρητήρα

Τεχνική  πύελο-ουρητηρικής  αναστόμωσης

Αγγείο  κάτω  πόλου του  νεφρού  ως  συχνή  αιτία της  στένωσης , διατομή και εξαίρεση  του  πλεονάζοντος τμήματος της  πυέλου και τελική εικόνα  της  αναστόμωσης .

 

Παθήσεις του Επινεφριδίου

• λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή, δηλαδή λαπαροσκοπική αφαίρεση του επινεφριδίου σε καλοήθεις παθήσεις όπως αδενώματα

Λαπαροσκοπική  Επινεφριδεκτομή

Επιλογή  σημείων  εισόδου  των  εργαλείων , απολίνωση  φλεβών  και  αρτηριών και  εξαγωγή  του  εξαιρεθέντος  επινεφριδίου .

Παθήσεις του Προστάτη

• λαπαροσκοπική εξωπεριτοναϊκή ριζική προστατεκτομή (με ή χωρίς λεμφαδενεκτομή) και με πλήρη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας σε καρκίνο του προστάτη

Παθήσεις της Ουροδόχου κύστεως

• λαπαροσκοπική ριζική κυστεσκομή με λεμφαδενεκτομή και με πλήρη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας καθώς και την δυνατότητα δημιουργίας μίας ορθότοπης νεοκύστης σε διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως
• λαπαροσκοπική εκκολπωματεκτομή, δηλαδή λαπαροσκοπική αφαίρεση μεγάλου εκκολπώματος της ουροδόχου κύστεως

 

Παθήσεις των όρχεων


• λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κιρσοκήλης, σε αμφοτερόπλευρες ή υποτροπιάζουσα κιρσοκήλη
• λαπαροσκοπική ριζική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή με διατήρηση της ορθόδρομης εκσπερμάτωσης σε καρκίνο του όρχεως

 

Σε περίπτωση πτώσης του πυελικού εδάφους και ακράτεια από προσπάθεια στην γυναίκα

• λαπαροσκοπική ιεροκολποπηξία με ή χωρίς ταυτόχρονη υστερεκτομή και κολποανόρθωση κατά Burch

 

Σχηματική παράσταση της τοποθέτησης του ασθενούς και της χειρουργικής ομάδας κατά την διάρκεια μίας λαπαροσκοπικής ριζικής προστατεκτομής. Στην εσωτερική εικόνα φωτογραφία από ζωντανό χειρουργείο.

From Our Blog

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράνομη χρήση τεχνολογίας Deepfake με υλικό του Δρ Γεωργιάδη Έχουμε ενημερωθεί για την κυκλοφορία μη εξουσιοδοτημένων βίντεο και εικόνων στο διαδίκτυο, τα οποία έχουν τροποποιηθεί με τη…
Από τον Πόνο στη Ίαση: Το ταξίδι θεραπείας της προστατίτιδας του Mark Swain Στον τομέα της υγείας, λίγες ιστορίες είναι τόσο ενθαρρυντικές όσο αυτές του θριάμβου επί των…
Εξηγώντας την Προστατίτιδα με Εικόνες Η Georgiadis Urology παρουσιάζει μια σειρά από σύντομα τρισδιάστατα (3D) βίντεο που εξηγούν οπτικά την προστατίτιδα, μερικά από τα κύρια συμπτώματα και τις…