Επανορθωτική Χειρουργική

Επανορθωτική Χειρουργική

Eπανορθωτική Πλαστική Ουρολογική Χειρουργική

Στο Νεφρό
• Μετά από τραυματισμό νεφρού
• Ανοιχτή μερική νεφρεκτομή για καρκίνο του νεφρού
• Ανοιχτή πυελοπλαστική κατά Anderson-Hynes ή Culp-deWeerd σε στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής

Εικόνα 1. Εκπυρήνιση  του όγκου με καθαρά χειρουργικά όρια .

Εικόνα 2.  Εκτομή  της περιοχής του πόλου του Νεφρού.

Στον Ουρητήρα
• Ολική ή υφολική υποκατάσταση ουρητήρα με λεπτό έντερο σε εκτεταμένες στενώσεις ή μεταακτινικές βλάβες ή τραυματισμούς/κακώσεις του ουρητήρα
• Ανοιχτή ουρητηροκυστεονεοστομία κατά Psoas Hitch ή Boari σε περιφερικές στενώσεις ή κακώσεις του ουρητήρα
• Αντιμετώπιση οπισθοπεριτοναϊκής στένωσης

Στην Ουροδόχο Κύστη
• Ανοιχτή αυξητική κυστεοπλαστική σε ρικνή ή νευρογενή κύστη
• Εγκρατής κυστεοστομία
• Εντεροκυστεοπλαστική και καθετηριαζόμενα εγκρατή ουροστόματα ή τύπου Mitrofanoff
• Αντιμετώπιση τραυματισμού (εξωπεριτοναϊκού ή ενδοπεριτοναϊκού) της ουροδόχου κύστεως

Ανοιχτή χειρουργική εκτροπή των ούρων μετά από ολική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης
• Eγκρατής ορθότοπη νεοκύστη από λεπτό έντερο (ορθότοπη ειλεοκύστη κατά Hautmann) σε άνδρες και σε γυναίκες
• Aκρατή ειλεοδερμική ουροστoμία (Ileum Conduit , κύστη Bricker)
• Eγκρατής ετερότοπη νεοκύστη από ορθοσιγμοειδές (MAINZ Pouch II)

Σχηματική εικόνα δημιουργίας μίας νέας ουροδόχου κύστης από λεπτό έντερο

Στην Ανδρική Ουρήθρα

• Αντιμετώπιση υποσπαδία (απλού και περίπλοκου, μη-χειρουργημένου ή και μετά από υποτροπή)
• Αντιμετώπιση οξέως τραύματος στην ουρήθρα
• Επανορθωτική πλαστική χειρουργική της οπίσθιας ουρήθρας (οπίσθια ουρηθροπλαστική)
• Επανορθωτική πλαστική χειρουργική της πρόσθιας ουρήθρας (πρόσθια ουρηθροπλαστική)
• Αντιμετώπιση στενωμάτων της ουρήθρας  με εκτομή, αυτομεταμόσχευση στοματικού βλεννογόνου, flaps κτλ.
• Αντιμετώπιση συριγγίων ορθο-ουρηθρικών
• Αντιμετώπιση αναστομωτικών στενωμάτων μετά από θεραπεία καρκίνου του προστάτη

Ουρηθροπλαστική με χρησιμοποίηση  βλεννογόνου από  την  στοματική  κοιλότητα .

Στην Ουρο-Γυναικολογία
• Αντιμετώπιση χαλάρωσης του πυελικού εδάφους
• Αντιμετώπιση εκκολπώματος γυναικείας ουρήθρας
• Αντιμετώπιση εκτρόπιου γυναικείας ουρήθρας
• Πλαστική γυναικείας ουρήθρας μετά από τραυματισμό
• Αντιμετώπιση συριγγίων κύστεοκολπικών (ανοιχτή διακοιλιακή ή κολπική προσέγγιση)

Τοποθέτηση  προσθίου και οπισθίου υλικού υποστήριξης στην Ιεροκολποπηξία

Στο Πέος και στο Όσχεο

• Πλαστική αντιμετώπιση τραύματος γεννητικών οργάνων
• Πλαστική χειρουργική μετά από καρκίνο του πέους
• Αντιμετώπιση συγγενών κυρτωμάτων του πέους ή της νόσου του Peyronie
• Αντιμετώπιση λεμφοιδήματος των γεννητικών οργάνων
• Χειρουργική αποκατάσταση φίμωσης, υδροκήλης, σπερματοκήλης, κύστης επιδιδυμίδος κτλ.

Εικόνα 1. Διεγχειρητική εικόνα προκλητής στύσης πού δεικνύει την πλευρική κάμψη του πέους.
Εικόνα 2. Διεγχειρητική εικόνα προκλητής στύσης πού δεικνύει τον ευθιασμό του πέους  μετά την διόρθωση της κάμψης.

Εικόνα 1. Προεγχειρητική φωτογραφία με ικανού βαθμού πεική κάμψη.
Εικόνα 2. Μετεγχειρητική φωτογραφία μετά τον ευθιασμό του πέους.

From Our Blog

Από τον Πόνο στη Ίαση: Το ταξίδι θεραπείας της προστατίτιδας του Mark Swain Στον τομέα της υγείας, λίγες ιστορίες είναι τόσο ενθαρρυντικές όσο αυτές του θριάμβου επί των…
Εξηγώντας την Προστατίτιδα με Εικόνες Η Georgiadis Urology παρουσιάζει μια σειρά από σύντομα τρισδιάστατα (3D) βίντεο που εξηγούν οπτικά την προστατίτιδα, μερικά από τα κύρια συμπτώματα και τις…
Φέρνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Πρόβλημα της Προστατίτιδας Στον 21ο αιώνα, έχουμε παρακολουθήσει εντυπωσιακές εφευρέσεις, όπως το AlphaFold της DeepMind, το ChatGPT της OpenAI, το AI-augmented OCT του…