Ενδοουρολογία

Ενδοουρολογία

• Διουρηθρική θεραπεία όγκων και στενωμάτων της ουρήθρας
• Διουρηθρική προστατεκτομή
• Διουρηθρική εκτομή όγκου κύστης
• Διουρηθρική θεραπεία όγκων και στενωμάτων του ουρητήρα
• Διουρηθρική ή και διανεφρική διαδερμική τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων
• Διουρηθρική ή και διανεφρική διαδερμική αντιμετώπιση στενωμάτων του ουρητήρα ή της πυελοουρητηρικής συμβολής
• Διαδερμική αντιμετώπιση νεφρικών κύστεων

Διουρηθρική  Ηλεκτροτομή όγκου κύστεως

a.    Όγκος  ουροδόχου κύστεως
b.    Διουρηθρική  ηλεκτροτομή  όγκου  κύστης.

 

Σχηματική εικόνα μίας διουρηθρικής εκτομής πολλαπλών όγκων(θηλωμάτων) ουροδόχου κύστεως

 

Διουρηθρική  Προστατεκτομή

Σχηματική εικόνα μίας διουρηθρικής εκτομής των λοβών του προστάτη.

 

Εσωτερική  Ουρηθροτομια

Εσωτερική Ουρηθροτομια με την χρήση οπτικού ουρηθροτόμου και την βοήθεια ουρητηρικού καθετήρα ως οδηγού.

From Our Blog

Εξηγώντας την Προστατίτιδα με Εικόνες Η Georgiadis Urology παρουσιάζει μια σειρά από σύντομα τρισδιάστατα (3D) βίντεο που εξηγούν οπτικά την προστατίτιδα, μερικά από τα κύρια συμπτώματα και τις…
Φέρνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Πρόβλημα της Προστατίτιδας Στον 21ο αιώνα, έχουμε παρακολουθήσει εντυπωσιακές εφευρέσεις, όπως το AlphaFold της DeepMind, το ChatGPT της OpenAI, το AI-augmented OCT του…
Πως βελτιώνεται ο προστάτης κατά την διάρκεια της θεραπείας προστατίτιδας με το “Georgiadis Protocol”; Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε την ποσοστιαία βελτίωση στις ζώνες του προστάτη για…