Κιρσοκήλη

Σημείωση: Η ελληνική σελίδα μας βρίσκεται υπό κατασκευή και (προσωρινά) υπάρχουν μερικά λάθη μετάφρασης από την αγγλική μας έκδοση. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Τι είναι η Κιρσοκήλη;

Η κιρσοκήλη είναι μία μετρίου έως υψηλού βαθμού διαταραχή του φλεβικού πλέγματος στο όσχεο. Με άλλα λόγια, είναι μια διεύρυνση των φλεβών στο όσχεο. Αυτές οι φλέβες αποτελούν συστατικά της σπερματικής χορδής και η λειτουργία τους είναι να αποστραγγίζουν το αίμα από τους όρχεις. Η κιρσοκήλη συχνά μοιάζει με τους κιρσούς (δηλ. φουσκωμένες φλέβες) που βλέπουμε στα πόδια των ανθρώπων.

Η κιρσοκήλη είναι μια κοινή αιτία μειωμένης παραγωγής σπέρματος και κακής ποιότητας σπέρματος. Τούτου λεχθέντος, στο 30% -40% των περιπτώσεων κιρσοκήλης, παρά αυτό το ανατομικό πρόβλημα, το σπέρμα παραμένει άθικτο / αμετάβλητο.

Varicocele vein | Georgiadis Urology

Εικόνα 1: Γραφική απεικόνηση των αρτηριών και των φλεβών που τροφοδοτούν τον όρχι (Τ) και την επιδιδυμίδα (Ε). Βλέπουμε την παθολογία της κιρσοκήλης με διασταλμένες φλέβες πάνω από τον όρχι (pampiniform plexus, PVPD) και μέσα στον όρχειο (ενδοστεφανειακό φλεβικό πλέγμα, IVP).

Η ανάπτυξη της κιρσοκήλης είναι σχετικά αργή και η διάγνωσή της δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Έτσι, εάν η κατάσταση αυτή προκαλεί προβλήματα σε έναν ασθενή, ένας γιατρός μπορεί να το λειτουργήσει με επιτυχία αμέσως και με χαμηλό κίνδυνο.

Συμπτώματα της Κιρσοκήλης

Συνήθως δεν υπάρχει ιδιαίτερη ενόχληση με αυτή την κατάσταση. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα καθώς κάνει την κιρσοκήλη πιο δύσκολη για να ανιχνεύσει για έναν ασθενή.

Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει μέτριος πόνος. Αυτός ο πόνος είναι μεταβλητός και μπορεί να εκδηλωθεί ως εξής:

 • Αίσθημα δυσφορίας στο όσχεο.
 • Ελαφρύ αίσθημα βαρύτητας στο όσχεο.
 • Έντονη αίσθηση του οστικού πόνος μετά από:
  • Καθίστε ή στέκεται για αρκετές ώρες
  • Φυσική άσκηση ή άλλη δραστηριότητα βαριάς ανύψωσης.

Συνήθως ο πόνος εξαφανίζεται ή απλά γίνεται ανεπαίσθητος όταν το άτομο ξεκουράζεται ή ξαπλώνει.

Πότε πρέπει κάποιος να ζητήσει ιατρική βοήθεια;

Καθώς η κιρσοκήλη δεν είναι προφανής, οι ασθενείς (ή τα ζευγάρια) ανακαλύπτουν μόνο όταν επισκέπτονται το γιατρό για θέματα στειρότητας.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ζητούν ιατρική βοήθεια, στις περιπτώσεις που:

 • Νιώστε βαρύτητα ή έντονο πόνο στο όσχεο.
 • Εντοπίστε μια μάζα στο όσχεο.
 • Ζήστε πρήξιμο στον όρχι ή στο όσχεο.

Αιτίες της Κιρσοκήλης

Η λειτουργία των σπερματικών φλεβών είναι η αποστράγγιση του αίματος από τους όρχεις. Αυτό επιτυγχάνεται με έναν μηχανισμό ο οποίος βασίζεται στην καλή κατάσταση ενός φλεβικού συστήματος βαλβίδων. Η κίνηση αυτών των βαλβίδων μεταφέρει αίμα σε αντίθεση με τη βαρύτητα. Έτσι, αν το σύστημα έχει καταστραφεί, το αίμα αρχίζει να αναβλύζει στις φλέβες προκαλώντας τη διαστολή / διάπλαση του. Αυτό καθιερώνει το φαινόμενο της φλεβικής αποτυχίας.

Varicocele vein | Georgiadis Urology

Εικόνα 2: Α. Γραφική απεικόνιση της φυσιολογικής ροής του φλεβικού αίματος (NBF) ενάντια στη βαρύτητα. Β. Οι ανίκανες βαλβίδες (VV) αποτυγχάνουν να ωθήσουν το αίμα ενάντια στη βαρύτητα και έχουμε αντίστροφη φλεβική ροή αίματος (RBF) μέσα στις σπερματοζωακές φλέβες.

Ενδοκοιλιακή πίεση

Η ενδοκοιλιακή πίεση κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας αυξάνεται σε πολλές περιπτώσεις. Θεωρούμε ότι είναι ένας κοινός παράγοντας προδιάθεσης για την ανάπτυξη της κιρσοκήλης.

Ανατομικοί παράγοντες

Επιπλέον, φαίνεται ότι οι ανατομικοί παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία κιρσοκήλης. Πιο συγκεκριμένα, η αριστερή σπερματική φλέβα είναι:

 1. Ευθεία από τη φλέβα στη δεξιά πλευρά.
 2. Τερματίζεται κατακόρυφα στην νεφρική φλέβα.
 3. Μακρύτερα από το αντίθετο.

Αυτά προκαλούν πτώση της πίεσης μέσα στη φλέβα που τελικά οδηγεί στην κατάσταση της κιρσοκήλης.

Vein pressure varicocele | Georgiadis Urology

Σχήμα 3: Η αριστερή σπερματοσκοπική φλέβα (LSV) είναι μεγαλύτερη από την αντίθετη (RSV) και καταλήγει κάθετα στη νεφρική φλέβα (RV). Μία μεγαλύτερη πίεση προς τα κάτω (HP) δημιουργείται μέσα στη φλέβα η οποία οδηγεί στην κιρσοκήλη σε αυτή την πλευρά.

Το σύνδρομο Nutcracker

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει μια αρτηρία στα έντερα που προέρχεται από το πρόσθιο τμήμα της αορτής. Κατά τη διάρκεια των παλμών του, μπορεί να συμπιέσει τη νεφρική αριστερόστροφη φλέβα που διέρχεται από το διάστημα ανάμεσα στην αορτή και την πρόσθια μεσεντερική αρτηρία. Αυτό αναγκάζει το αίμα να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας στην αριστερή φλέβα των όρχεων. Ως αποτέλεσμα, αυτό οδηγεί σε υψηλότερη υδροστατική πίεση και αντίστροφη ροή αίματος στη σπερματική φλέβα. Αυτό καλούμε το σύνδρομο “Nutcracker”.

The Nutcracker Syndrome varicocele | Georgiadis Urology

Εικόνα 4: Το Σύνδρομο Καρυοθραύστης (NCS). Οι παλμοί της εντερικής αρτηρίας (ΙΑ) συμπιέζουν την αριστερή νεφρική φλέβα και προκαλούν το αίμα να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας στην αριστερή φλέβα όρχεων (SV). Αυτό οδηγεί σε υψηλή υδροστατική πίεση (HP) και αντίστροφη ροή αίματος στη σπερματική φλέβα.

Μηχανισμοί & Παθολογία της Varicocele

Οι παθολογικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της κιρσοκήλης είναι:

 1. Στάση και παλινδρόμηση στο εσωτερικό του σπέρματος φλεβικού πλέγματος.
 2. Υπο-οξυγόνωση ιστού όρχεων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 3. Ανύψωση της θερμοκρασίας των οστών και των όρχεων (υπερθερμία).Varicocele Pathology | Georgiadis UrologyΕικόνα 5: Α. Κανονική ροή αίματος (NBF) μέσα στις σπερματοζωακές φλέβες, με φυσιολογική οστική θερμοκρασία. Β. Διαταραχές πεπτιδικού φλεβικού πλέγματος (PVPD) με αντίστροφη ροή αίματος (RBF) και αυξημένη στρεπτική θερμοκρασία (IST).
 4. Προοδευτικός εκφυλισμός του επιθηλίου του σπερμογόνου.
 5. Αρνητική επίδραση στην ενδοκριματική λειτουργία των όρχεων (μείωση της σύνθεσης τεστοστερόνης από τα κύτταρα Leydig).
 6. Μεταβολή του μεταβολισμού των πρωτεϊνών στον ιστό των όρχεων.
 7. Μείωση της λειτουργίας των κυττάρων Sertoli.

Η προαναφερθείσα παθολογία οδηγεί σε προβλήματα στην ποσότητα και την κινητικότητα του σπέρματος.

Varicocele Pathology | Georgiadis Urology

Εικόνα 6: Α. Κανονική ροή του φλεβικού αίματος με φυσιολογική λειτουργία των γεννητικών κυττάρων και των κυττάρων Leydig με επαρκή παραγωγή σπερματοζωαρίων και τεστοστερόνης. Β. Αντίστροφη φλεβική ροή αίματος με αυξημένη θερμοκρασία σκωρίας και υπο-οξυγόνωση που οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή σπερματοζωαρίων και μείωση της φυσικής διέγερσης της σπερματογένεσης με τεστοστερόνη.

Είναι αρκετό για έναν όρχι (κυρίως το αριστερό) να υποβληθεί στην προαναφερθείσα αλυσιδωτή αντίδραση, καθώς τα ακόλουθα αποτελέσματα μπορούν επίσης να τροποποιήσουν τη λειτουργία του άλλου όρχεως. Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης κιρσοκήλου μετά την εφηβεία, ειδικά μεταξύ των ηλικιών 15-30 ετών.

Επιπλοκές της Κιρσοκήλης

Οι κύριες επιπλοκές της κιρσοκήλης είναι:

1. Συρρίκνωση του σχετικού όρχεως (ατροφία): Ο όρχις περιέχει τους σωλήνες με το σπερματικό επιθήλιο, στο οποίο λαμβάνει χώρα η παραγωγή σπέρματος. Όταν οι σωλήνες υποστούν φθορά εξαιτίας της κιρσοκήλης, ο όρχι συρρικνώνεται και γίνεται μαλακός. Δεν είναι απολύτως σαφές για ποιο λόγο υπάρχει συρρίκνωση του όρχεως, αλλά η δυσλειτουργία της βαλβίδας επιτρέπει στο αίμα να παραμείνει στάσιμο στις φλέβες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών παραγόντων, όπως:

 1. Μειωμένη παροχή οξυγόνου στους ιστούς.
 2. Αύξηση των προϊόντων οξειδωτικού στρες.
 3. Αυξημένη πίεση στους εσωτερικούς σωλήνες.
 4. Μείωση της ενδοκρινούς ενδοκρικής λειτουργίας και ενδογενούς ρύθμισης.

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην καταστροφή του σπερματικού επιθηλίου.

2. Υπογονιμότητα (στειρότητα): Οι φλέβες των όρχεων που λειτουργούν κανονικά συμβάλλουν στη διατήρηση μιας συγκεκριμένης / ειδικής χαμηλής θερμοκρασίας στη σπερματική αρτηρία. Αυτό δημιουργεί τις βέλτιστες συνθήκες για την παραγωγή σπέρματος. Όταν η φυσιολογική ροή αίματος εμποδίζεται, όπως συμβαίνει με την κιρσοκήλη, η θερμοκρασία αυξάνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αρνητική επίδραση στο επίπεδο του επιθηλίου του σπόρου. Τελικά, αυτό οδηγεί σε μείωση της λειτουργικής ικανότητας του βλαστικού επιθηλίου και οδηγεί σε υποχώρηση.

3. Επιδημιδικές φλεγμονώδεις μεταβολές: Λόγω της χρόνιας ανύψωσης της θερμοκρασίας στον επιδιδυμικό σωλήνα, η ικανότητα αποθήκευσης του σπέρματος μειώνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων και την ποιότητα της εκσπερμάτωσης.

Εξετάσεις & Διάγνωση Κιρσοκήλης

Κλινική εξέταση

Στην κλινική εξέταση, ο γιατρός συνήθως βρίσκει μια σπειροειδή μάζα που δεν είναι οδυνηρή όταν ψηλαφτεί. Αυτό δίνει την εντύπωση μιας «τσάντας σκουληκιών» στον ιατρό που εξετάζει και συμβαίνει όταν είναι επαρκώς διασταλμένη. Αυτό συμβαίνει συνήθως στην τρίτη τάξη κιρσοκήλη. Ως μέρος της διαδικασίας, ο ασθενής παίρνει μια βαθιά αναπνοή που ασκεί πίεση προς τα κάτω. Έτσι, οι ήδη αναπτυγμένες φλέβες θα γίνουν πιο ορατές και θα βοηθήσουν στη διάγνωση.

Υπερηχογραφικός έλεγχος

Ο γιατρός παίρνει εικόνες υπερήχων χρησιμοποιώντας έναν ειδικό ανιχνευτή υπερήχων υψηλής ευαισθησίας. Αυτό απαιτεί έναν ουρολόγο ο οποίος επιπλέον είναι εξειδικευμένος στην υπερηχογραφία του ουρογεννητικού συστήματος. Μέσω αυτής της εξέτασης ο γιατρός μπορεί να ανακαλύψει την ύπαρξη και την έκταση της ανατομικής βλάβης του φλεβικού πλέγματος και τη δυσλειτουργία της φλεβικής ροής. Αυτό θα επιβεβαιώσει ή θα αποκλείσει ταυτόχρονα την ύπαρξη τυχόν άλλων πιθανών αιτιών που μπορεί να ευθύνονται για οποιαδήποτε δυσφορία στην περιοχή.

Υπερηχογράφημα κιρσοκήλης | Georgiadis Urology

Εικόνα 7: Α. Εικόνα υπερηχογραφήματος που δείχνει τις διασταλμένες φλέβες του πεπτινοειδούς πλέγματος με διάμετρο μεγαλύτερη από 0.20cm κατά τη διάρκεια του ελιγμού της Valsalva. Β. Έγχρωμη Doppler εικόνα που δείχνει την αντίστροφη φλεβική ροή αίματος επιδεικνύοντας πολλαπλά “οφιοειδή” αγγειακά κανάλια μέσα στο όσχεο, τα οποία γίνονται εμφανή μετά τον ελιγμό του Valsalva.

Θεραπεία Κιρσοκήλης

Οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζουν τις κιρσοί τους όταν υπάρχουν:

 • Ο σοβαρός και χρόνιος πόνος και η φαρμακευτική αγωγή δεν βοηθούν.
 • Ένας όρχις έχει υποστεί συρρίκνωση (σε σύγκριση με τον άλλο όρχι).
 • Προκαλούν ανωμαλίες στο σπέρμα με αποτέλεσμα το άτομο να είναι άγονο ή αποστειρωμένο.
 • Διεύρυνση της κιρσοκήλης σε βαθμό ορατό με γυμνό μάτι.

Αν και η κιρσοκήλη αναπτύσσεται συχνά σε νεαρή ηλικία, δεν είναι απολύτως σαφές πότε πρέπει να λειτουργήσει. Εάν δεν εμφανιστούν τα προαναφερθέντα σημεία, μπορεί να αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση.

Μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας

A. Μικροχειρουργική κιρσοκηλεκτομή

Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για πλήρη αποκατάσταση της κιρσοκήλης. Ο γιατρός εκτελεί μια μικρή τομή χωρίς τομή οποιωνδήποτε στρωμάτων μυοσκελετικού ιστού, παρέχοντας άμεση και άριστη πρόσβαση στο επίπεδο του σπερματικού κορδονιού. Η διαδικασία είναι:

 1. Χρησιμοποιώντας το χειρουργικό μικροσκόπιο, ο διαχωρισμός των μεμονωμένων ανατομικών συστατικών του τόνου είναι απολύτως σαφής (δηλ. Φλέβες, σπερματική αρτηρία, λεμφικά αγγεία κ.λπ.).
 2. Στη συνέχεια, ο γιατρός εκτελεί προσεκτική και λεπτομερή απολίνωση όλων των παθολογικών φλεβών.

Ο γιατρός συνδέει αποτελεσματικά όλες τις προβληματικές φλέβες, ενώ είναι πολύ προσεκτικός για να αποφύγει όλες τις υγιείς φλέβες (με τη μικρότερη πιθανότητα επανεμφάνισης της κιρσοκήλης).

Μετά την επέμβαση, ο ασθενής:

 • Μπορούν κανονικά να επιστρέψουν στην καθημερινή τους ζωή μετά από μία ημέρα διαμονής στο νοσοκομείο.
 • Μπορεί να αντιμετωπίσει ελάχιστο πόνο. Ο γιατρός συνήθως συνταγογραφεί αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα για μερικές ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση.
 • Θα πάρει αντιβιοτικά για μερικές μέρες όπως είναι φυσιολογικό μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.
 • Μπορεί να έχει σεξουαλική επαφή δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Βήμα 1: Ξεκινάμε με 3 cm ελαφρώς λοξή τομή του δέρματος (SI) λίγο πάνω από τον εξωτερικό δακτύλιο ινουλίνης. Η τομή είναι βαθύτερη (DSI) μέσω του λιπώδους ιστού και της περιτονίας του Scarpa. Κατόπιν προσδιορίζουμε το σπερματοζωάριο.

Εγχείρηση κιρσοκήλης | Georgiadis Urology

Βήματα 2 & 3: Α. Κρατάμε το σπερματικό καλώδιο (SC) και τον όρχι (Τ) με ένα σφιγκτήρα Babcock και τοποθετήστε και τα δύο πάνω από την αποστράγγιση Penrose. Β. Στη συνέχεια, απομονώνουμε και διαιρούμε τις φλεβικές φλέβες (GVD) και τις εξωτερικές σπερματοδόχους (ESVD).

Εγχείρηση κιρσοκήλης 2 | Georgiadis Urology

Βήματα 4 & 5: Αρχικά, κόβουμε το εξωτερικό (ESF) και το εσωτερικό σπερματοζωάριο (ISF) και στη συνέχεια εξετάζουμε και αναλύουμε προσεκτικά τις δομές του σχοινιού (SC).

Varicocele Operation | Georgiadis Urology

Βήματα 6 & 7: Προσδιορίζουμε, προστατεύουμε και διατηρούμε τη σπερματοζωαριά (SA), την vas deferens (VD) μαζί με τα αγγεία της, την κρεμαστερική αρτηρία και τα λεμφικά κανάλια (SL). Απομονώνουμε, συνδέουμε (χρησιμοποιούνται μεταξωτά δεσμά και εναλλακτικά χειρουργικά κλιπ) και κόβουμε όλες τις σπερματοβάτες (SVD) και τις κρεσματερικές. Αφού κόψει όλες αυτές τις φλέβες, το αίμα μπορεί να αφήσει τον όρχι μέσω των φλεβών του Vas deferens. Αυτές οι φλέβες είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν πρησμένες.

Varicocele Operation 2 | Georgiadis Urology

Βήμα 8: Α. Τοποθετούμε το σπερματικό καλώδιο πίσω στην τομή του δέρματος. Αλείδουμε την πληγή με αντιβιοτικό διάλυμα και η περιτονία του Scarpa κλείνει με ένα μόνο χρωμικό ράμμα catgut. Β. Η τομή εισχωρεί με αναισθητικό και το δέρμα κλείνει με ένα υπολειμματικό κλείσιμο λειτουργίας.

Θεραπεία κιρσοκήλης | Georgiadis Urology

Η αναγέννηση της σπονδυλικής στήλης συνήθως διαρκεί τρεις μήνες. Ο γιατρός ζητά επιπλέον ανάλυση σπέρματος μετά από τρεις έως τέσσερις μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Εάν είναι απαραίτητο, ο γιατρός βοηθά στη θεραπεία μετά τη θεραπεία με φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των ορμονικών χαπιών, των βιταμινών κ.λπ.

Αυτή είναι η μέθοδος προτίμησής μας, καθώς έχει το υψηλότερο όφελος (με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 98% και σχεδόν ανύπαρκτες περιπτώσεις υποτροπής) και χαμηλό χρόνο διακοπής για τον ασθενή.

B. Λαπαροσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική

Αυτή είναι μια καλή εναλλακτική λύση επειδή συμβαίνει μέσα από μικρές τρύπες στην κοιλιακή χώρα. Αυτό σημαίνει ότι ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και μια ακόμα ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Φυσικά, αυτή η μέθοδος λαμβάνει χώρα υπό γενική αναισθησία, με ελάχιστη παραμονή στο νοσοκομείο (δηλ. Μία ημέρα). Το μειονέκτημα είναι ότι η πιθανότητα επανεμφάνισης της κιρσοκήλης (μετεγχειρητική) είναι περίπου 8% -10%.

C. Διαδερμική εμβολή

Αυτή η μέθοδος απαιτεί μόνο τοπική αναισθησία. Η διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Με ένα μικρό άνοιγμα στην κορυφή του οσχέου, ανακαλύπτεται ένας διευρυμένος φλεβικός κλάδος του πεπτινοειδούς πλέγματος.
 2. Στη συνέχεια, εισάγεται μικρός φλεβικός καθετήρας και σταθεροποιείται με ράμματα στην ανακαλυφθείσα φλέβα.
 3. Ένας ειδικός παράγοντας αντίθεσης εισάγεται μέσω του φλεβικού καθετήρα.
 4. Με τη βοήθεια ειδικής ακτινογραφίας, η εσωτερική φλέβα σπέρματος σε όλη την πορεία της εμφανίζεται λόγω του παράγοντα αντίθεσης.
 5. Τέλος, η εμβολή λαμβάνει χώρα με μια ειδική ουσία που σκληραίνει και φράζει τη φλέβα λίγα λεπτά μετά την έγχυση της.

Ο ασθενής ελέγχει έξω από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα, 2-3 ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος όσον αφορά τα downtime, ωστόσο το ποσοστό επανάληψης μπορεί να φτάσει έως και 15%.

Δ. Άλλες χειρουργικές προσεγγίσεις

Πολλοί γιατροί λειτουργούν σε κιρσοκήλες, με:

 1. Μια τομή στο επίπεδο του ινσουλινοειδούς σωλήνα (δηλαδή διαγλωσσική).
 2. Κορυφή και πλευρές του εσωτερικού στόματος στην κάτω κοιλιακή χώρα (γνωστή ως μέθοδος Palomo ή οπισθοπεριτοναϊκή).
 3. Μικρή τομή κάτω από τον περιφερικό πόρο (υπογλώσσια).

From Our Blog

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράνομη χρήση τεχνολογίας Deepfake με υλικό του Δρ Γεωργιάδη Έχουμε ενημερωθεί για την κυκλοφορία μη εξουσιοδοτημένων βίντεο και εικόνων στο διαδίκτυο, τα οποία έχουν τροποποιηθεί με τη…
Από τον Πόνο στη Ίαση: Το ταξίδι θεραπείας της προστατίτιδας του Mark Swain Στον τομέα της υγείας, λίγες ιστορίες είναι τόσο ενθαρρυντικές όσο αυτές του θριάμβου επί των…
Εξηγώντας την Προστατίτιδα με Εικόνες Η Georgiadis Urology παρουσιάζει μια σειρά από σύντομα τρισδιάστατα (3D) βίντεο που εξηγούν οπτικά την προστατίτιδα, μερικά από τα κύρια συμπτώματα και τις…